BOHUSLÄNS ALLMÄNNA SJÖFÖRSÄKRINGSFÖRENING
Kungsgatan 17
453 33 LYSEKIL