Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening har till föremål för sin verksamhet att inom Västra Götalands län, Hallands län samt Värmlands län meddela direkt försäkring, avseende båtförsäkring.

Med Sirius International Försäkrings AB har föreningen sedan många år tecknat återförsäkringsavtal.
Föreningen har även, hos Sirius, tecknat en kollektiv P&I försäkring. Kostnaden för denna ingår, för fritidsbåtar i den ordinarie årspremien. Yrkesbåtarna betalar denna premie separat.

Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening är en självständig båtförsäkringsförening. Föreningen är till sin juridiska form en ömsesidig försäkringsförening vilket innebär att föreningen är ägd av sina försäkringstagare.

Under de senaste tjugo åren har föreningen lämnat återbäring till sina försäkringstagare fjorton gånger.

Varför välja BAS?

Stor erfarenhet

Vi  har en stor erfarenhet av Fritidsbåtar, Fiskebåtar och andra typer av Yrkesbåtar. Vi är alltid nåbara och är snabba med att hjälpa våra försäkringstagare om olyckan skulle vara framme. Med över 100 års erfarenhet så kan vi vår sak.

Alltid rätt pris

Då vi är en förening och inte ett vinstdrivande företag, innebär att du får rabatt på din premie när vårt överskott delas ut och BAS går med vinst.

Heltäckande försäkring

Hos oss kan du känna dig trygg med din båt. Båten är helförsäkrade hos oss året runt, vare sig den ligger i vattnet eller på land.