Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening har till föremål för sin verksamhet att inom Västra Götalands län, Hallands län samt Värmlands län meddela direkt försäkring, avseende båtförsäkring.

Med Sirius International Försäkrings AB har föreningen sedan många år tecknat återförsäkringsavtal.
Föreningen har även, hos Sirius, tecknat en kollektiv P&I försäkring. Kostnaden för denna ingår, för fritidsbåtar i den ordinarie årspremien. Yrkesbåtarna betalar denna premie separat.

Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening är en självständig båtförsäkringsförening. Föreningen är till sin juridiska form en ömsesidig försäkringsförening vilket innebär att föreningen är ägd av sina försäkringstagare.

Under de senaste tjugo åren har föreningen lämnat återbäring till sina försäkringstagare fjorton gånger.